News
Aktuellt. Produkter.
Användningsrapporter.

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter

Aktuelles aus der Antriebstechnik

Innovation, Verantwortung, Leistungsstärke

Wir wissen, was wir können – und wir wissen aus Erfahrung, dass wir noch lange nicht ausgelernt haben. Nur durch unseren ständigen Willen, weiterhin innovativ und neugierig zu sein, werden wir auch in Zukunft der erste und beste Ansprechpartner für Zahnriementechnik sein. Lesen Sie hier, womit wir uns aktuell beschäftigen: Neue Produkte, Ideen und Einsatzberichte aus der Praxis.

center 100%
0

News from the area of drive technology

Innovation, responsibility, excellence

We know our capabilities and we know from experience that we haven't stopped learning. Only our constant endeavour to be at the forefront of innovation will ensure that we will continue to be the first and best contact for timing belt technology in the future. You can read about our current projects here: New products, ideas and application reports from the industry.

center 100%
0

Actualités pour les entraînements

Innovation, responsabilité, performance

Nous savons ce que nous pouvons faire et nous savons d'expérience que nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous resterons dans l'avenir l'interlocuteur incontournable pour toutes les questions de courroies d'entraînement : c'est notre volonté constante d'innover, d'explorer de nouvelles voies. Lisez ici ce que nous faisons actuellement. Nouveaux produits, nouvelles idées et réalisations sur le terrain

center 100%
0

Noticias actuales de la técnica de accionamiento

Innovación, responsabilidad y potencial

Somos muy conscientes de nuestra capacidad: la conocemos por experiencia y seguimos aprendiendo para ampliarla. Sólo con nuestra voluntad permanente de innovación y curiosidad también seremos en el futuro el primer y mejor socio de contacto para la técnica de correas dentadas. Lea aquí los asuntos actuales: Nuevos productos, ideas e informes de la práctica.

center 100%
0

Aktuellt från transmissionsteknik

Innovation, ansvar, prestanda

Vi vet vad vi kan – och vi vet av erfarenhet att vi fortfarande måste lära oss. Endast med en kontinuerlig vilja att förbli innovativ och nyfiken, kommer vi även i framtiden att vara den första och bästa leverantören för kuggremsteknik. Här kan läsa mer om vad vi sysslar med just nu: Ny produkter, idéer och användningsområde från den praktiska tillämpningen.

center 100%
0
Servicehissen System terra 1.1
BRECOprotect®
15.03.2019
Lättkonstruktion med kuggremmar av polyuretan

Lätt, stabilt, väderbeständig: Hur BRECOprotect®-kuggremmen ger stöder året runt vid underhåll av vindkraftverk.

BRECO PU-kuggremmar
BRECO®
28.02.2019
Det är detaljerna som gäller

Vill vi visa hur BRECO anknyter till aktuella trender inom transmissionsteknik och automation och erbjuder passande lösningar med mycket speciella ”ingredienser”.

HyperPodX
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON
21.02.2019
Hyperhastighet

I HyperPodX hyperlöpningssystem möjliggörs det för den högpresterande kuggremmen CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON att arbeta hastigheter upp till 500 km/h.

Högeffektiva PU-kuggremmar BRECOFLEXmove AT15.
BRECOFLEXmove® AT15
04.06.2018
Nya högeffektiva PU-kuggremmar

Mulco utökar sin serie "move" av högeffektiva kuggremmar med den nya delningen 15 mm. Den ändlösa varianten BRECOFLEXmove AT15 kan levereras redan nu.

Högeffektiv kuggrem av polyuretan BRECOmove. Foto: Mulco
BRECOmove® AT10
03.04.2018
Bra blir ännu bättre

En ny högeffektiv rem av polyuretan för krävande transport- och positioneringsuppgifter.

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter